บันทึกซื้อ ค่าใช้จ่าย

                                    การบันทึกขั้อมูล ทุกเมนู จะเป็นในลักษณะเดียวกัน 

                                            - เริ่มต้นด้วยการ  เพิ่มข้อมูล (New)   ถนัดเมาส์ใช้คลิก                     ถนัดคีย์บอร์ดใช้  ปุ่ม    F2

                                           - สิ้นสุดด้วยการ   จัดเก็บ       (Save)   ถนัดเมาส์ใช้คลิก                    ถนัดคีย์บอร์ด ใช้ ปุ่ม    F9 

                                             

 

 

    (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม)   กรุณดูคู่มือ ACC-BILLING (แอ๊คบิล-ลิ่ง ) ฉบับเต็ม  หาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊ค , ดวงกมล, B2s หรือ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

 

     1.  -  คลิกเมนู  ซื้อ

             -  คลิก ซื้อเชื่อ - อื่นๆ   หรือ                                                                                                

                                 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                                           

                                                                                                                          

 

 

 

2.    คลิก New             หรือ กดแป้น  F2        

 

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: เลขที่  คือ เลขที่คุมภายใน ให้กด Enter ผ่านไป 
เพื่อให้ทำงานอัตโนมัติ  จะขึ้น = AUTO =
 


3.      - ช่อง รหัสผู้ขาย   ให้ระบุรหัสผู้ขาย หรือ

    กดแป้น F3 เพื่อค้นชื่อผู้ขาย  เสร็จ กด Enter

 

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: เลขที่บิลซื้อ  ให้ระบุเลขที่บิลซื้อที่คุณได้รับจาก
ผู้ขายตามเอกสารจริง
 


            - ช่อง รหัสค่าใช้จ่าย   ให้ระบุรหัสค่าใช้จ่าย หรือ

              กดแป้น F3 เพื่อค้นค่าใช้จ่าย   เสร็จ กด Enter

            จากนั้นให้ใส่จำนวน และ ราคา  และให้กด Enter

            ไปถึงช่องจำนวน  เพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อไป

 

 

 

4.    บันทึกเสร็จคลิกรูปแผ่นดิส            

          หรือ  กดแป้น F9 เพื่อ Save

5.    เมื่อต้องการ บันทึก บิลซื้อใบอื่นๆ ต่อไปให้  วนทำ ข้อ 2 อีกครั้ง

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: แก้ไขฟอร์ม  เพื่อปรับรูปแบบเอกสาร ให้เข้ากับกิจการของคุณ
 


6.     พิมพ์เอกสาร