ขายสินค้า / ตัดสต๊อก

                                    การบันทึกขั้อมูล ทุกเมนู จะเป็นในลักษณะเดียวกัน 

                                            - เริ่มต้นด้วยการ  เพิ่มข้อมูล (New)   ถนัดเมาส์ใช้คลิก                     ถนัดคีย์บอร์ดใช้  ปุ่ม    F2

                                           - สิ้นสุดด้วยการ   จัดเก็บ       (Save)   ถนัดเมาส์ใช้คลิก                    ถนัดคีย์บอร์ด ใช้ ปุ่ม    F9 

                                             

 

 

    (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม)   กรุณดูคู่มือ ACC-BILLING (แอ๊คบิล-ลิ่ง ) ฉบับเต็ม  หาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊ค , ดวงกมล, B2s หรือ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

 

     1.  -  คลิกเมนู  ขาย

             -  คลิก ขายเชื่อ - สินค้า   หรือ                                                                                            

                                 ขายสด - สินค้า                                                                                       

                                                                                                                          

 

 

 

2.    คลิก New             หรือ กดแป้น  F2        

 

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: เลขที่  คือ เลขที่ใบกำกับ ให้กด Enter ผ่านไป 
เพื่อให้ทำงานอัตโนมัติ  จะขึ้น = AUTO =
 


3.      - ช่อง รหัสลูกค้า   ให้ระบุรหัสลูกค้า หรือ

    กดแป้น F3 เพื่อค้นชื่อลูกค้า  เสร็จ กด Enter

 

 

            - ช่อง รหัสสินค้า   ให้ระบุรหัสสินค้า หรือ

              กดแป้น F3 เพื่อค้นสินค้า   เสร็จ กด Enter

            จากนั้นให้ใส่จำนวน และ ราคา  และให้กด Enter

            ไปถึงช่องจำนวน  เพื่อเพิ่มรายการสินค้าอื่นๆต่อไป

 

 

 

4.    บันทึกเสร็จคลิกรูปแผ่นดิส            

          หรือ  กดแป้น F9 เพื่อ Save

5.    เมื่อต้องการ บิลขายใบอื่นๆ ต่อไปให้  วนทำ ข้อ 2 อีกครั้ง

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: แก้ไขฟอร์ม  เพื่อปรับรูปแบบเอกสาร ให้เข้ากับกิจการของคุณ
 


6.     พิมพ์เอกสาร