ใบเสร็จรับเงิน

                                    การบันทึกขั้อมูล ทุกเมนู จะเป็นในลักษณะเดียวกัน 

                                            - เริ่มต้นด้วยการ  เพิ่มข้อมูล (New)   ถนัดเมาส์ใช้คลิก                     ถนัดคีย์บอร์ดใช้  ปุ่ม    F2

                                           - สิ้นสุดด้วยการ   จัดเก็บ       (Save)   ถนัดเมาส์ใช้คลิก                    ถนัดคีย์บอร์ด ใช้ ปุ่ม    F9 

                                             

 

 

    (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม)   กรุณดูคู่มือ ACC-BILLING (แอ๊คบิล-ลิ่ง ) ฉบับเต็ม  หาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊ค , ดวงกมล, B2s หรือ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

 

     1.  -  คลิกเมนู  ขาย

             -  คลิก รับชำระหนี้ / ใบเสร็จ                                                                                             

                                                                                                                          

 

 

 

 

2.   คลิก New             หรือ กดแป้น  F2        

 

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: เลขที่  คือ เลขที่ใบกำกับ ให้กด Enter ผ่านไป 
เพื่อให้ทำงานอัตโนมัติ  จะขึ้น = AUTO =
 


3  - ช่อง รหัสลูกค้า   ให้ระบุรหัสลูกค้า หรือ

    กดแป้น F3 เพื่อค้นชื่อลูกค้า  เสร็จ กด Enter

 

         - ช่อง เลขที่ใบกำกับ   ให้ระบุเลขที่ที่ต้องการรับชำระ

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ถ้าต้องการ หัก ณ ที่จ่าย หรือ ส่วนลดเงินสด
ให้ดับเบิ้ลคลิก หรือ กด F3 ที่ช่องจำนเงินที่รับ
        กดแป้น F3 เพื่อค้นหาใบกำกับที่ค้างชำระ   เสร็จ กด Enter

            จากนั้นให้ใส่จำนวนเงินที่รับ

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: เลือกประเภทเงินที่รับ  เช่นเงินสด หรือ เช็ค
 

 

 

 

 


4 บันทึกเสร็จคลิกรูปแผ่นดิส            

          หรือ  กดแป้น F9 เพื่อ Save

5    เมื่อต้องการ บิลขายใบอื่นๆ ต่อไปให้  วนทำ ข้อ 2 อีกครั้ง

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: แก้ไขฟอร์ม  เพื่อปรับรูปแบบเอกสาร ให้เข้ากับกิจการของคุณ
 


6. พิมพ์เอกสาร