บันทึก สินค้า

                                    การบันทึกขั้อมูล ทุกเมนู จะเป็นในลักษณะเดียวกัน 

                                            - เริ่มต้นด้วยการ  เพิ่มข้อมูล (New)   ถนัดเมาส์ใช้คลิก                     ถนัดคีย์บอร์ดใช้  ปุ่ม    F2

                                           - สิ้นสุดด้วยการ   จัดเก็บ       (Save)   ถนัดเมาส์ใช้คลิก                    ถนัดคีย์บอร์ด ใช้ ปุ่ม    F9 

                                             

 

 

    (สามารถโอนข้อมูลจาก Excel ได้)   กรุณดูคู่มือ ACC-BILLING (แอ๊คบิล-ลิ่ง ) ฉบับเต็ม  หาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊ค , ดวงกมล, B2s หรือ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

 

     1.  เพิ่มข้อมูลสินค้า

             -  คลิกเมนู  ขาย                                                                                                                   

                      -  คลิก สินค้า                                                                                                       

                                                                                                                          

 

 

2.    คลิก New             หรือ กดแป้น  F2        

 

3.      - ช่อง รหัสสินค้า  กด Enter ผ่าน จะขึ้น

               Auto   หมายถึง เมื่อ Save รหัสจะขึ้น

              00001 , 00002, 00003 ,.... หรือ ใส่รหัสสินค้า

              เข้าไปเอง  เสร็จแล้ว กด Enter  จากนั้นก็ให้

             ใส่ชื่อสินค้า และ ช่องอื่นๆ ที่จำเป็น

 

4.    บันทึกเสร็จคลิกรูปแผ่นดิส            

          หรือ  กดแป้น F9 เพื่อ Save

5.    เมื่อต้องการ บันทึกสินค้าตัวต่อไป ให้  วนทำ ข้อ 2 อีกครั้ง