วิธีโอนข้อมูล-อัตโนมัติทั้งหมด
      
  ใช้กรณีที่ข้อมูลเดิม--ใช้งานได้ปกติ (ไม่เสีย, ไม่รวน, ไม่ error) เพื่อโอนข้อมูลทุกบริษัท-ทุกปี
   
  1) คลิกที่ ระบบ 
  2) คลิก โอนข้อมูลเก่า 
  3) คลิก โอนข้อมูล (โอนอัตโนมัติทั้งหมด) 
     
     
     
  4) คลิกปุ่ม เลือกแหล่งของแฟ้มข้อมูลเดิม 
     
   
     
  5) จะเข้าสู่หน้าจอ Select Directory -->ให้เลือกแหล่งของแฟ้มข้อมูลที่จะโอนเข้า
    เช่น ข้อมูลเดิมอยู่ที่ E:\ACC-BILLING (13-07-54)
    5.1) คลิกเปลี่ยนไดร์ฟ ให้เป็น ไดร์ฟที่เก็บข้อมูลเดิม เช่น ไดร์ฟ E
    5.2) คลิกที่ โฟล์เดอร์ที่เป็นข้อมูลเดิม (ที่ Rename ไว้) เช่น ACC-BILLING (13-07-54)
    5.3) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK 
     
   
     
  6) แสดงแหล่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือก -->ให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ (ถ้าไม่ถูกต้อง ให้วนทำข้อ 4-5 ใหม่)
  7) ออฟชั่นการโอน : โปรแกรมจะตั้ง Default ให้โอนเข้ามาด้วยทุกข้อ 
      (ถ้าไม่ต้องการโอนเข้ามาด้วย -->ให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก)
  8) เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม เริ่มโอนข้อมูล
     
   
     
    - จากนั้น รอจนกระทั่ง...โปรแกรมโอนข้อมูลเสร็จ (โปรแกรมจะโอนข้อมูล ทุกบริษัท-ทุกปี เข้ามาให้)
    - ให้นำ รหัสลงทะเบียน มาบันทึกและใช้งานต่อได้เลย
     
     
  กรณีที่ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ 
  - ให้ตรวจสอบว่าโปรแกรมเก่าเปิดค้างไว้หรือเปล่า (ถ้าเปิดค้างไว้--จะไม่สามารถโอนข้อมูลเดิมเข้ามาได้)
  - สำหรับระบบ LAN ต้องให้เครื่องลูก-ทุกเครื่องเลิกงานออกจากโปรแกรมให้หมด แล้วทำที่เครื่องแม่
  - กรณีไม่สามารถโอนข้อมูลอัตโนมัติทั้งหมดได้--ให้ใช้วิธีโอนทีละบริษัทแทน
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ Download  \  วิธี Upgrade โปรแกรม ACC-BILLING  \  โอนข้อมูล-อัตโนมัติทั้งหมด