วิธีโอนข้อมูล-ทีละบริษัท
      
  ใช้ในกรณีที่ข้อมูลเดิมเสีย, รวน, ไม่ปกติ หรือ ต้องการโอนข้อมูลเฉพาะบางบริษัท-บางปี
  การโอนข้อมูลวิธีนี้ ให้เพิ่ม ชื่อบริษัท และ ปี ขึ้นมาก่อน
   
  1) ให้เพิ่มชื่อบริษัท 
    1.1) คลิกที่ ระบบ 
    1.2) คลิกที่ เพิ่ม/แก้ไข (บริษัท) 
     
     
     
    1.3) คลิกปุ่ม เพิ่มบริษัท  
     
   
     
    1.4) พิมพ์ ชื่อบริษัท (หรือ ตั้งชื่ออะไรไปก่อนก็ได้ โอนข้อมูลเข้ามาแล้ว ค่อยมาแก้ไขภายหลัง)
            ตั้งเฉพาะ ชื่อบริษัท ก่อน ส่วน ที่อยู่ มาใส่ภายหลังได้ (โดยเข้าไปที่ปุ่ม แก้ไขชื่อ-ที่อยู่)
    1.5) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Save 
     
   
     
    1.6) ให้ฟังก์ชั่นอยู่ที่ ข้อมูลเปล่า
    1.7) ระบุ ปีที่ต้องการเพิ่ม (4 หลัก) เช่น 2554
    1.8) คลิกปุ่ม Save (จะได้ ชื่อบริษัทใหม่ เพิ่มขึ้นมา)
     
   
     
  2) เลือกบริษัท-เลือกปี ที่ต้องการโอนข้อมูล
    2.1) คลิกที่ ชื่อบริษัท ที่ต้องการ (ให้ขึ้นแถบแสง)
    2.2) คลิกปุ่ม ลือกบริษัท/เลือกปี 
     
   
     
    2.3) แสดง ชื่อบริษัท ที่เลือก
    2.4) คลิกเลือก ปี ที่ต้องการ (ให้ขึ้นแถบแสง)
    2.5) จากนั้น คลิกปุ่ม ลือก 
     
   
     
    2.6) สังเกต ชื่อบริษัท-ปี ควรเป็นตามที่เลือกไว้ 
    2.7) จากนั้น ให้คลิกปุ่ม ออก (ด้านล่าง-ทางขวาของหน้าจอ)
     
   
     
  3) โอนข้อมูลเก่า โดยต้องเปิดอยู่ที่ บริษัท-ปี ที่ต้องการจะโอนข้อมูลเข้ามาทับ
    3.1) คลิกที่ ระบบ 
    3.2) คลิก โอนข้อมูลเก่า
    3.3) คลิก โอนข้อมูล (ทีละบริษัท) 
     
   
     
    3.4) คลิกปุ่ม เลือกแหล่งของแฟ้มข้อมูลเดิม 
     
   
     
    3.5) คลิกเลือก แหล่งของแฟ้มข้อมูลเดิม โดยต้องเลือกเข้าไปถึง ปีทำการ
           เช่น ข้อมูลเดิมที่ Rename ไว้อยู่ที่ 
           E:\ACC-BILLING (13-07-54)\base\0001\2554       
    3.6) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
     
   
     
    3.7) แสดงแหล่งของแฟ้มข้อมูลเดิมที่เลือก
    3.8) ออฟชั่นการโอน ให้คลิกที่ โอนแบบฟอร์ม/รายงาน (ที่ปรับแต่งขึ้นเอง) 
           เพื่ีอจะได้โอนแบบฟอร์มที่ปรับแต่งไว้่ในกลุ่มของ My Forms และ My Reports เข้ามาด้วย
           สำหรับ รายชื่อผู้ใช้งาน ไม่ควรโอนเข้ามาด้วยเพราะถ้าไฟล์เสีย-อาจทำให้เปิดโปรแกรมไม่ได้
    3.9) เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม เริ่มโอนข้อมูล 
     
   
     
    * กรณีที่มีหน้าต่างขึ้นมาในลักษณะให้ Open ไฟล์ -->ให้คลิกปุ่ม Cancel ไปเรื่อยๆ
       บางทีอาจจะเยอะมาก ให้ Cancel ออกไปให้หมด 
   
  - จากนั้น รอจนกระทั่ง...โปรแกรมโอนข้อมูลเสร็จ
  - โปรแกรมจะโอนข้อมูล เฉพาะปีที่เลือก เข้ามาให้
   
  หมายเหตุ : กรณีที่โอนจากใน Base แล้วไม่มีข้อมูล หรือ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
  อาจจะลองโอนข้อมูลจาก Backup ซึ่งจะมี Base และถังสำรองอยู่ 8 ถัง (ได้แก่ Last 1-8) 
  ให้ลองไล่โอนดูทีละ Last
  เช่น  E:\ACC-BILLING (13-07-54)\Backup\Base\0001\2554  
         E:\ACC-BILLING (13-07-54)\Backup\Last1\0001\2554
         E:\ACC-BILLING (13-07-54)\Backup\Last2\0001\2554
                                                                         :
         E:\ACC-BILLING (13-07-54)\Backup\Last8\0001\2554
         E:\ACC-BILLING (13-07-54)\Backup\Base\0001\2554       
  แล้วจดไว้ว่าแต่ละแหล่ง--ได้ข้อมูลถึงวันไหน 
  ก็จะทราบว่าแหล่งไหนได้ข้อมูลอัพเดทมากที่สุด-->ให้โอนข้อมูลจากแหล่งนั้นๆนั้นเข้ามาทับใหม่
   
  4) กรณีต้องการโอนข้อมูล-ปีอื่นๆ เข้ามาด้วย
      - ให้ทำการเพิ่มปีทำการ โดยคลิกเข้าไปที่ปุ่ม บริษัท 
    4.1) คลิกที่ ชื่อบริษัท (ที่ต้องการเพิ่มปี)
    4.2) คลิกปุ่ม เพิ่ม-ลบปีทำการ
     
   
     
    4.3) คลิกปุ่ม เพิ่มปีทำการ
    4.4) คลิกที่ฟังก์ชั่น ข้อมูลเปล่า
    4.5) ระบุ ปีที่ต้องการเพิ่ม  (4 หลัก) เช่น 2553
    4.6) เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save 
     
   
     
    4.7) จะได้ ปีทำการ เพิ่มขึ้นมา
           - สามารถเพิ่มปีทำการไว้ได้เลย ตามจำนวนปีข้อมูลที่จะโอน (วนทำข้อ 4.3-4.7)
    4.8) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ออก
     
    - จากนั้น ให้ไล่โอนข้อมูลเข้ามาเป็นปีๆ (ทำตาม ขั้นที่ 2-3)
      สำหรับ ข้อ 3.8--ออฟชั่นการโอนแบบฟอร์ม/รายงาน... ไม่จำเป็นต้องเลือกโอนเข้าทุกครั้ง
      สามารถเลือกโอนครั้งแรกครั้งเดียว หรือ ถ้าครั้งแรกลืมเลือก--ครั้งต่อไปค่อยเลือกออฟชั่นการโอนก็ได้
      นื่องจาก แบบฟอร์ม/รายงาน ทุกบริษัท-ทุกปี เห็นเหมือนกัน (จะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอนเข้าซ้ำๆกัน)
    - กรณีโอนผิดบริษัท-ผิดปี สามารถโอนทับใหม่ได้ 
      หรือ ลบปีทำการทิ้ง แล้วสร้างปีทำการขึ้นมาใหม่แล้วโอนข้อมูลใหม่
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ Download  \  วิธี Upgrade โปรแกรม ACC-BILLING  \  โอนข้อมูล-ทีละบริษัท