ฟังก์ชั่น : อัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่
      
  ตั้งแต่รุ่น 2.05 ขึ้นไป ได้เพิ่มฟังก์ชั่น อัพเกรด เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ Upgrade โปรแกรมได้สะดวกขึ้น
  โดยต้องดาวน์โหลดไฟล์ ACC-BILLING 2.xx UPG.zip ลงมาเก็บพักไว้ก่อน แล้วทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :
   
  สำหรับระบบ LAN
  - ให้เครื่องลูก-ทุกเครื่อง คลิกปุ่ม เลิกงาน ออกจากโปรแกรมให้หมดก่อน
  - ให้ทำการ Upgrade ที่เครื่องแม่-เครื่องเดียว
     ส่วนเครื่องลูก โปรแกรมจะจัดการ Upgrade ให้อัตโนมัติ เมื่อเปิดเข้าโปรแกรม
   
  - ให้เข้าโปรแกรม ACC-BILLING (ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน) โดยจะต้องเป็นรุ่น 2.05 ขึ้นไป
  1) คลิกที่ ระบบ \ อัพเกรด เวอร์ชั่นใหม่
   
   
     
  2) คลิกปุ่ม เลือกแฟ้ม
     
   
   
  3) เลือกแหล่งที่เก็บไฟล์อัพเกรด-ที่ดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้
      เช่น ถ้าเก็บไว้ใน Thumb Drive ก็ให้เลือกเข้าไปที่ไดร์ฟที่เป็น Thumb Drive
  4) คลิกที่ไฟล์ ACC-BILLING 2.xx UPG.zip (ซึ่งเป็นไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดลงมาจากเว็บไซด์)
  5) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
   
   
     
  6) แหล่งที่เลือกจะแสดงขึ้นมาในช่อง ชื่อแฟ้ม
       - สำหรับออฟชั่น โปรแกรมจะตั้งให้โอน รายชื่อ และ แบบฟอร์ม เข้ามาด้วย 
         (ถ้าไม่ต้องการ -->ให้คลิก เพื่อเอา เครื่องหมายถูก ออกไป)
       - เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม เริ่มปรับเวอร์ชั่น
     
   
     
  7) รอสักครู่...
     
   
     
  8) เสร็จแล้ว จะมีหน้าต่างขึ้นมา เตือนให้เข้าโปรแกรมใหม่ -->ให้คลิกปุ่ม OK
     
   
     
  9) ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Shortcut เพื่อเข้าโปรแกรมใหม่
  10) รอสักครู่... อาจใช้เวลาสักพัก ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล
     
   
      
  11) จากนั้น ให้ใส่ Password เข้าโปรแกรม (ถ้าไม่ได้เปลี่ยน Default ของโปรแกรม คือ 12345)
         - เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK
   
      
   
  12) เมื่อเข้าสู่โปรแกรม โปรดสังเกตที่ด้านซ้ายบนสุด รุ่นโปรแกรมจะเป็นรุ่นใหม่ตามที่อัพเกรด
         - จากนั้น ก็ใช้งานต่อได้ทันที
     
   
     
  สำหรับเครื่องลูก (กรณีใช้เป็นระบบ LAN)
     
  a) ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Shortcut เพื่อเข้าโปรแกรมที่เครื่องลูก
  b) รอสักครู่...โปรแกรมจะอัพเกรดให้เป็นรุ่นเดียวกับเครื่องแม่ให้อัตโนมัติ
  c) จากนั้น ให้ใส่ Password เข้าโปรแกรม (ถ้าไม่ได้เปลี่ยน Default ของโปรแกรม คือ 12345)
      - เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK แล้วใช้งานต่อได้ทันที
   
   
     
  หมายเหตุ : กรณีที่เครื่องแม่เข้า User Name ด้วย Manager เครื่องลูกต้องเข้าด้วย User รายอื่น ที่ไม่ซ้ำกัน
   
     
   
 
  - กรณีที่ใช้รุ่น ต่ำกว่า 2.05 ต้องอัพเกรดด้วยวิธีเก่าก่อน และครั้งต่อไปเมื่อรุ่นของโปรแกรมสูงกว่า 2.05 แล้ว
    จึงอัพเกรดด้วยวิธีใหม่ตามข้างต้นได้
  - กรณีบางเครื่องไม่สามารถอัพเกรดด้วยวิธีข้างต้นได้ อาจจะเนื่องมาจาก ฟังก์ชั่น zip ของ Windows ไม่ทำงาน 
    ให้ใช้วิธี Upgrade ด้วยวิธีเก่าแทน
   << วิธี Upgrade โปรแกรม ACC-BILLING (วิธีเก่า) 
   << ดูวิดีโอ วิธี Upgrade โปรแกรม ACC-BILLING
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  เทคนิคเพิ่มเติม ACC-BILLING  \  อัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่