Tel. 02-924-4698 (Auto) Mobile. 086-004-0077  Line ID : total.accbilling

                โปรแกรมพิมพ์บิล      โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป      โปรแกรมขายหน้าร้าน POS     โปรแกรมห้องพัก-คอนโด     โปรแกรมพิมพ์ฟอร์มภาษี

 

         

หน้าแรก

Download

ราคา

วิดีโอ สอนการใช้งาน

เทคนิคการใช้งาน

 ถาม-ตอบ

   
  โปรแกรมพิมพ์บิล บริหารงานขาย บัญชีสำเร็จรูป : เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป, บริการ, ผลิตสินค้า และธุรกิจที่ต้องการพิมพ์บิลด้วยคอมพิวเตอร์
 
             
    ACC-BILLING     ระบบงาน : แบ่งเป็น 4 ระบบหลัก ได้แก่ ขาย ซื้อ สต๊อก บัญชี
  (แอ๊ค-บิลลิ่ง)      ธุรกิจเฉพาะ : -  POS (Point Of Sale) ขายปลีกหน้าร้าน
                           - JOB (ต้นทุน JOB) : ธุรกิจผลิตสินค้า / งานสั่งทำ / รับเหมา / โครงการ / งานติดตั้ง
            การใช้งาน : พิมพ์บิล (ออกใบกำกับภาษี), ควบคุมค่าใช้จ่าย, สต๊อก, ลูกหนี้-เจ้าหนี้, ลงบัญชีเบื้องต้น 
            >> วิดีโอ-สอนการใช้งาน ACC-BILLING
   
  โปรแกรม แอ๊คบิลลิ่ง คลาวด์   :   ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มี อินเตอร์เน็ต
 
           
    ACC-BILLING Cloud     ระบบงาน : เหมือน ACC-BILLING ทุกอย่าง แต่ฐานข้อมูลเก็บบน SERVER ที่ทางบริษัทฯเช่าไว้ให้ 
  (แอ๊ค-บิลลิ่ง คลาวด์)     การใช้งาน : ประหยัดต้นทุนในการซื้อ Server และเพิ่ม ความสะดวกในการทำงานได้ทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต 
 

   
           
   
  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป & พิมพ์ฟอร์มภาษี   :   เหมาะสำหรับ ฝ่ายบัญชี, สำนักงานบัญชี, ผู้ต้องการข้อมูลทางบัญชีและภาษี 
 
            ระบบงาน : แบ่งเป็น 2 ระบบหลัก ได้แก่ บัญชี และ ฟอร์มภาษี
    ACC-GL     การใช้งาน : - เน้นการจัดทำบัญชีโดยตรง (เพียงคีย์ ยอดรวม ที่สมุดรายวัน โปรแกรมลง เดบิต-เครดิต ให้อัตโนมัติ)
  (แอ๊ค-จีแอล)                     - บัญชีแยกประเภท และ งบการเงิน อัตโนมัิติ (รองรับ งบแบบกลุ่ม และ งบเปรียบเทียบ 2 ปี)
 

                   - มีฟังก์ชั่นการรับโอนข้อมูลสมุดรายวันจาก ACC-BILLING และ AccOffice เข้ามาเป็นเดือนๆ ได้ 
                           - พิมพ์ใบรับรองหัก ณ.ที่จ่าย (50ทวิ), ฟอร์มภาษี ภ.ง.ด. 1, 3, 53, ภ.พ.30 และฟอร์มนำส่งเงินสมทบฯ
   
   
Download โปรแกรมชุดใช้งาน-ระดับที่ 1 ได้ฟรี ทุกโปรแกรม (ที่เมนู Download ด้านบน)  
โปรแกรมชุดใช้งาน-ระดับที่ 1 (ไม่ต้องลงทะเบียน)                    Password เข้าโปรแกรมทุกรุ่น : 12345
โปรแกรมชุดใช้งาน-ระดับที่ 2 (ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม)    
   
สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท โทเทิ่ล คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    www.accoffice.com  และ www.acc-billing.com
สอบถามเพิ่มเติม จันทร์-ศุกร์  9.00 น -17.00 น.  Tel : 0-2924-4698 (Auto)  , 086 004 0077
 e-mail : total@accoffice.com     Line ID . total.accbilling 
   
   Link  บจก. เอส.เอ.ที.แอ็คเคาน์แท็นท์ (ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม ACC-BILLING  และรับทำบัญชี)
   
  กลับสู่เมนู-ด้านบน